Tlf: +46(0)322-666820
info@sprider.se
 

Fliptop vikkapell

En stor andel av värmeförlusten vid asfalttransport sker genom otäta och dåligt isolerade täckningsystem. Fliptop vikkapell är ett hydrauliskt manövrerat täckningsystem som minimerar temperaturförlusterna vid transport av asfalt genom flera effektiva lösningar.

Fliptops uppbyggnad är mycket stabil där kapellduken hålls sträckt och överlappar alla hörn och kanter i stängt läge så att ingen fartvind eller regn kan tränga in. Fliptop är som allra bäst när det kombineras med Combi-Therm isolerduk. Combi-Therm består av en fiberbaserad kärna och ett värmereflekterande yttertyg som tål att ligga i direkt kontakt med het asfalt.

Besök gärna Fliptop eller Combi-Therms respektive hemsidor för mer information.

» Produktblad Asfalttäckning Fliptop